Sa mga concessionaires na nagbabayad sa 711 outlets

Paumanhin po sa mga tagatangkilik ng Plaridel Water District na hindi tinangap ang bayad sa kanilang water bill sa 711 outlets. Ang mga 711 outlets po na sakop ng SM management sa buong Pilipinas ay hindi tumatangap ng bayad ng water bill para sa Plaridel Water District sa kadahilanang may sarili po silang kasunduan ng management ng 711na hindi saklaw ng kasunduan ng PWD at ECPAY. Sa kasalukuyan po ay nakikipagugnayan na ang management ng Plaridel Water District sa management ng SM Baliwag upang maisama ang mga SM outlets sa mga lugar na maaaring makapagbayad ng bill ng tubig para sa Plaridel Water District. 

Sa mga magbabayad po ng bill ng tubig na lagpas na sa due date; tinatangap pa din po ang inyong bayad kung ito ay lagpas lamang ng limang araw sa nakasaad na due date sa inyong resibo. Sa mga may dala naman ng asul na papel na huling paalala sa pagbabayad ng tubig, ang inyo pong bayad sa water bill ay maaari pa din pong tangapin kung ang petsa ng inyong pagbabayad ay hindi lalagpas ng limang araw sa petsa na nakasaad sa inyong huling paalala. Ang inyo pong bayad ay hindi na tatangapin sa 711 kung ang inyo pong dala ay disconnection notice o disconnection order mula sa aming tangapan. Mangyari lamang po na sa aming opisina na magbayad mula alas 8 ng umaga hangang ika 5 ng hapon upang hindi maabala sa pagka putol ng inyong serbisyo sa tubig.

Kung ang inyong account number ay siyam (9) lamang na digit, mangyari lamang po na inyong payuhan ang nakatalaga sa 711 outlet na dagdagan ng 0 ang huling digit ng inyong account number upang tangapin ng sistema ng kanilang computer upang mabayaran nyo po ang inyong bill sa Plaridel Water District.

Muli po ang aming paumanhin kung sakali at magkaroon pa po kayo ng problema sa pagbabayad sa 711 outlets. Mangyari lamang po na itawag ninyo sa numerong 044 760 0229 o itxt sa numerong 0917 7174195 ang inyong reklamo kung hindi po tinangap ang inyong bayad sa 711 outlet upang amin pong matugunan kaagad. Maraming salamat po.